Beyaz Bayrak Projesi

BEYAZ BAYRAK NEDİR?

   Beyaz Bayrak Ödül Projesi; 06.01.2006 tarihinden itibaren Antalya Valiliğinin onayı ile uygulamaya konulmuş olup, amacı; teknik ve hijyenik yönden gıda mevzuatında belirtilen koşullara özenle uyan gıda işyerlerini Valilik adına belgelendirerek ödüllendirmek, halka duyurmak ve böylece sektördeki diğer işyerlerini de daha iyi koşulları sağlamaya teşvik etmektir.

   Bilindiği gibi ülkemizdeki gıda denetim sistemi; mevzuatta belirlenen koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespiti ve gerektiğinde yasal yaptırımlarla ve önlemlerle bu koşulların karşılanmasını sağlayarak tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşmasını amaçlamaktadır.

   Ancak, mevzuattaki kriterleri özenle uygulayan ve sürdürülebilir hale getirerek gıda güvenliğine üst düzeyde önem veren işletmelerin, ödüllendirmesi ile ilgili bir mekanizma bulunmamaktadır.              

   İlimizde faaliyet gösteren lokanta, restaurant, kafe, otel, pastane, yemekhane vs. gibi toplu tüketim yerleri proje kapsamındadır. Gıda üretim ve satış yerleri şimdilik kapsam dışında tutulmuştur.

   Ödül almak üzere, İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gıda Güvenliği Eylem Kurulu Bürosuna başvuran işyerleri, Kurul adına görevlendirilen komisyon tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme Komisyonu; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 2 kontrol görevlisi, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden bir öğretim üyesi, Büyükşehir Belediyesinden bir temsilci ve işyerinin bağlı olduğu meslek kuruluşundan (ATSO veya AESOB) bir temsilcinin katılımı ile oluşturulmuştur. Komisyon, yaptığı denetimde belirlenen tüm kriterlerin karşılanması durumunda, oy birliği ile ödülün verilmesine karar vermektedir.

   Bu sebeple proje; tarafsızlık ilkesi ile, resmi otorite tarafından uygulanan, hiçbir parasal karşılığı olmayan, kapsamlı ve objektif bir proje olup, bu yönüyle dünyada emsali az görülen bir proje olma özelliğini taşımaktadır. Ödül kazanan işyerleri Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmakta, her türlü reklam faaliyetlerinde Beyaz Bayrak logosunu kullanabilmektedirler.

   Ödüllü işyerlerinde koşulların devamlılığı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından denetlenmekte ve koşullarını devam ettirmeyenlerin ödülleri iptal edilmektedir.        

   Türk Patent Enstitüsü tarafından “Beyaz Bayrak Gıda Güvenliği” ve “White Flag Food Safety” olarak Antalya Valiliği adına marka tescili yapılan ödül projesi, diğer illere de örnek teşkil etmektedir. 

 

Download Full Premium themes - Chech Here

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365.ro

            

Beyaz Bayrak Gıda Güvenliği Ödülü - Copyright 2013 - Tüm Hakları Saklıdır - Hosting & Tasarım Uygulama: İhsan Burak ÇAM