Gıda Güvenliği

GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI VE BEYAZ BAYRAK

Gıda güvenliği temelde bir halk sağlığı konusu olarak değerlendirilmekle birlikte gıda kaynaklı sağlık sorunları tüm sonuçlarıyla incelendiğinde önemli seviyede para, zaman, işgücü ve can kayıplarına neden olduğu görülmektedir. 

Bilindiği gibi ülkemizde gıda güvenilirliği denetimleri 5996 Sayılı Veterinerlik Hizmetleri Gıda ve Yem Kanununa dayanarak  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.  5996 Sayılı Kanunun 29. Maddesinde gıda işletmecilerinin tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlü olduğu hükmü bulunmaktadır.

Gıda işletmelerinin yasal olarak kurması gereken gıda güvenilirliği sistemi tehlike analizi temeline dayanır. Genellikle her işletmenin kendine özgü tehlike analizi yürütmesi istenirken aynı sektör içerisinde birçok benzer tehlike bulunduğundan sektör içinde işletmelerin tehlikelerini genelleştirmek de mümkündür. Tehlikeler belirlendikten sonra bu tehlikelerin gerçekleşmemesi için önlemler tanımlamak gereklidir. Denetimlerde karşılaşılan önemli sorunlardan birisi tehlikelerin yeterince belirlenmemiş olmasıdır. Tehlikenin farkında olmamak, farkında olarak yetersiz önlem almaktan daha kötüdür.  Örnek vermek gerekirse; Bir otel mutfağının pasta üretim bölümünde kullanılan çiğ kabuklu yumurtanın çapraz bulaşmaya neden olma tehlikesi önemli bir tehlikedir. Aynı odada ve ortamda belki de aynı ekipmanlar ve personelle direkt tüketime sunulacak kremalı pasta yanında çiğ yumurta kullanılarak kuru pasta da üretilmektedir. Burada sistem çiğ kabuklu yumurtanın tehlikelerini, bir bulaşma kaynağı olabileceğini değerlendirmeli ve direkt tüketime sunulacak gıdalara personel, ortam ve ekipmandan bulaşmayı engellemek için önlemler almalıdır. Yine bir yemek üretim tesisinde sebze ve meyvelerin kimyasal ve mikrobiyolojik tehlike kaynağı olabileceğinin değerlendirilmesi, tedarikçi kontrolü, yıkama ve dezenfeksiyon gibi önlemler alınması zorunludur.

Tehlikeler belirlenip önlemler tanımlandıktan sonra uygulanan önlemlerin tehlikeleri önlemedeki etkinliği ölçülmeli ve izlenmelidir. Gıda güvenlik sistemlerinde “personel eğitimi” ve uygulamaların kanıtı olan “kayıtlar” sistemin önemli unsurlarıdır..

Yukarıda genel olarak kısaca değinilen gıda güvenlik sistemlerini iyi uygulayan toplu tüketim yerleri Antalya Valiliği Gıda Güvenliği Eylem Kurulu tarafından “Beyaz Bayrak” la ödüllendirilmektedir. Bu ödül bir gıda güvenliği ödülü olduğundan doğal olarak işletmelerin 5996 Sayılı Kanunun gerekliliklerini karşılama oranı değerlendirilmektedir. Bu ödül İçin bir HACCP veya ISO 22000 belgesi veya sertifikası zorunluluğu bulunmamaktadır. Denetimlerde sertifikalara değil uygulamalara ve dokümanlara bakılmaktadır. Hammadde/girdi kabulden başlayarak sunuma kadar devam eden denetimlerde işletmenin altyapısı, kullanılan ekipmanlar, çalışanların eğitimi, tehlikelere karşı alınan önlemler,  tutulan kayıtlar ve ölçümler gıda güvenilirliği sistemi ve uygulamaları kapsamında incelenmekte ve komisyonca değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sektöre ve işletme büyüklüğüne göre esnetilebilmektedir. Yani doğal olarak 5 yıldızlı otel mutfağından beklenen altyapı ve sistem küçük bir pastaneden beklenmemektedir.

Ödül alan işletmeler bu ödüllerini her türlü reklam ve tanıtımlarında kullanabilmektedir. Antalya Valiliği Gıda Güvenliği Eylem Kurulu her türlü iletişim aracıyla tüketicilere ödüllü tesisleri tanıtmak, diğer işletmelerin de sistemlerini iyileştirerek ödül almalarını özendirmek için çaba sarfetmektedir.

 

Online bookmaker Romenia bet365.ro

            

Beyaz Bayrak Gıda Güvenliği Ödülü - Copyright 2013 - Tüm Hakları Saklıdır - Hosting & Tasarım Uygulama: İhsan Burak ÇAM